6 เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ แบบที่เป็นคุณ

6 เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ แบบที่เป็นคุณ

เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะหรือ Smart Scale คืออุปกรณ์ Smart Gadget ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจเช็กค่าต่าง ๆ ในร่างกายได้อย่างละเอียดกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นอัตราไขมันในร่างกาย, ปริมาณน้ำในร่างกาย, มวลกระดูก, ปริมาณโปรตีน, ค่าการเผาผลาญพื้นฐาน, ไขมันใต้ผิวหนัง, การเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อ, อายุทางกายภาพ, ค่า BMI ดัชนีมวลกาย

End of content

End of content